آرشیو مطالب

لجبازی - نافرمانی مقابله ای در کودکان
اختلالات رفتاری کودکان

لجبازی - نافرمانی مقابله ای در کودکان

بر اساس تعریف متن تجدید نظر شده در چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ، DSM-IV-TR ، اختلال نافرمانی مقابله ای، الگوی پایدار منفی کاری، نافرمانی، لجبازی، خصومت ، سرکشی در برابر مراجع قدرت است. کودکان دچار این اختلال، معمولاً با بزرگترها جر و بحث می کنند، زود از کوره در می روند، خشمگین، رنجیده خاطر و زودرنج هستند . آنان مکرراً و فعالانه در مقابل درخواست های بزرگسالان نافرمانی می کنند و عمداً باعث ناراحتی دیگران می شوند و برای اشتباهات و سوء رفتار خود، دیگران را سرزنش می کنند (۱).

ادامه مطلب
افسردگی در نوجوانان
اختلالات خلقی

افسردگی در نوجوانان

ورود به دوره نوجوانی با تحولات بسیار عمیقی از نظر زیستی- روانی و اجتماعی همراه است که موجب بهم خوردن تعادل و توازن جسمانی و روانی آنان شده و به عنوان دوران بحران، طوفان، استرس، دوره زایش دوباره و هویت طلبی یاد شده است (کردی، محمدی ریزی، شاکری و همکاران، ۱۳۹۳) (۲). دوره نوجوانی حساسترین، بحرانی ترین و مهم ترین دوره رشد هر انسانی میباشد و در این دوره است که معمولاً بیشترین مشکلات رفتاری برای نوجوانان به وجود می آید (انیسی، سلیمی، میرزمانی و همکاران، ۱۳۸۶ )(همان).

ادامه مطلب
راه های موفق شدن

چه کارهایی نکنیم تا موفق شویم!

گاهی برای موفق و نزدیک شدن به آنچه انسان می خواهد باشد، لازم نیست چیزهای بیشتری به دست بیاورد. بلکه ضرورت دارد، از برخی از چیزها دست بردارد. همچنین گاهی برای کسب موفقیت می توان از همین امروز، از چنین چیزهایی دست برداشت. اما برای دست برداشتن از بعضی دیگر، زمان بیشتری لازم است.

ادامه مطلب