دفتر خدمات گفتاردرمانی علی کشمیری

دفتر خدمات گفتاردرمانی علی کشمیری

با 23 سال تجربه

در ارزیابی، مشاوره و درمان:

 لکنت زبان - تاخیر در گفتار و زبان -  اختلال در تلفظ صداها -  گرفتگی صدا -  اختلال در خواندن و نوشتن

 

و اختلالات گفتاری - زبانی ناشی از:

کم توانی ذهنی، کم شنوایی، فلج مغزی، اتیسم و اختلالات مغزی

 

کاشمر، امام ۵، طبقه اول مجتمع گلستان، علی کشمیری

تلفن پذیرش نوبت : 320 47 552 - 42 666 552  (عصرها با وقت قبلی)

تعداد بازدید:۹۰۶