دفتر خدمات روان شناسی بالینی

دفتر خدمات روان شناسی بالینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
علی کشمیری
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و دارای پروانه فعالیت از این سازمان از سال 1392 تاکنون
 
خدمات مشاوره
ازدواج و انتخاب همسر، رشد کودک و نوجوان، اختلالات رفتاری کودک و نوجوان،  ناسازگاری های زناشویی همسران، بحران های هیجانی و عاطفی
 
خدمات روان درمانی     
افسردگی، وسواس، اضطراب، اعتیاد و سایر اختلالات روان شناختی
 
آموزش روان شناختی
مهارت های ارتباطی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، حل مساله، فرزندپروری و سایر مهارت های اجتماعی
 
اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی
هوش، شخصیت، سلامت روان، تناسب ازدواج و سایر آزمون های تشخیصی
 
کاشمر - امام 5 - طبقه اول مجتمع گلستان
گفتاردرمان و روان شناس بالینی علی کشمیری
 
تلفن پذیرش نوبت : 320 47 552
ساعت کار : 5/30 الی 8/30 بعد از ظهر
تعداد بازدید:۴۷۶