مشاوره و خدمات روانشناختی

مشاوره و خدمات روانشناختی

علی کشمیری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور و دارای پروانه فعالیت به شماره 3072

 مشاوره

  پیش از ازدواج و انتخاب همسر، کودک و نوجوان، زناشویی و همسران، بحران های هیجانی و عاطفی

 روان درمانی  

 افسردگی ، وسواس،اضطراب ، اعتیاد و سایر اختلالات روان شناختی، زوج درمانی و خانواده درمانی

اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی

هوش، شخصیت، تناسب ازدواج، سلامت روان و آزمون های تشخیصی

کاشمر، امام 5، طبقه اول مجتمع گلستان، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی علی کشمیری

تلفن پذیرش نوبت : 320 47 552 - 42 666 552 (عصرها با تعیین وقت قبلی)

تعداد بازدید:۱۴۱۳