مشاوره و خدمات روان شناختی

علی کشمیری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور 

خدمات مشاوره

ازدواج و انتخاب همسر، رشد کودک و نوجوان، اختلالات رفتاری کودک و نوجوان،  ناسازگاری های زناشویی همسران، بحران های هیجانی و عاطفی

خدمات روان درمانی     

افسردگی، وسواس، اضطراب، اعتیاد و سایر اختلالات روان شناختی

آموزش روان شناختی

مهارت های ارتباطی، مدیریت استرس، مدیریت خشم، حل مساله، فرزندپروری و سایر مهارت های اجتماعی

اجرا و تفسیر آزمون های روان شناختی

هوش، شخصیت، سلامت روان، تناسب ازدواج و سایر آزمون های تشخیصی

کاشمر - امام 5 - طبقه اول مجتمع گلستان

گفتاردرمان و روان شناس بالینی علی کشمیری

تلفن پذیرش نوبت : 320 47 552

ساعت کار : 5/30 الی 8/30 بعد از ظهر
تعداد بازدید:۲۱۷۹